Home > Consular & Visa > Embassy Jurisdiction

Provinces

» Anhui
» Gansu
» Guizhou
» Hebei
» Heilongjiang
» Henan
» Hubei
» Jiangxi
» Jilin
» Liaoning
» Qinghai
» Shaanxi
» Shandong
» Shanxi

Municipalities

» Beijing
» Tianjin
» Chongqing

Autonomous Regions

» Inner Mongolia
» Ningxia
» Tibet
» Xinjiang